FIRST CERTIFACEDE IN ENGLISH

FIRST CERTIFACEDE IN ENGLISH

Cambridge Üniversitesi’nin düzenlediği İngilizce Orta Üzeri seviyesini belgeleyen bir sınavdır. İngiltere’deki çoğu kolej ve üniversitede programlara kabul için yeterlidir.

FCE eğitim kuruluşları tarafından tanındığı gibi iş dünyasında, endüstrilerde geçerliliği kabul edilmektedir. FCE sınavının geçerlilik süre sınırı yoktur , herhangi bir okul diploması gibi olduğundan sınavı basari ile gecen öğrenciler tekrardan sınava girmek zorunda değildirler. Tıpkı bir diploma gibi ömür boyu kullanılabilir.

Sınav okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşur. Bu sınav yurt dışında çalışmak ve kariyer sahibi olma içinde önemli bir avantaj sağlamaktadır.

FCE sınavı Okuma, Yazma, İngilizce kullanım, Dinleme ve Konuşma olmak üzere 5 bölümden oluşur ve her bölüm toplam sonucunuzun %20’sini temsil etmektedir.

Okuma Bölümü

Toplam 1 saat ve 3 bölümden oluşmaktadır. 30 sorudan oluşan okuma bölümünde magazin, gazete ve dergilerden alınan 550–700 kelimeden oluşan metinleri rahatlıkla anlamanız ve çoktan seçmeli soruları cevaplamanız gerekmektedir.

Bölümler Tanımlama Amaç
1- Çoktan Seçmeli A, B, C, D’den oluşan 4 şıklı çoktan seçmeli soruları olan bir metindir. Detayı anlama, fikir, tutum, anlam amaç ve anafikir
2- Boşluklu Metin Eksik cümlelerin olduğu bir testtir; adaylar karışık verilen listeden cümle sıralamasını seçerler. Metin düzenini anlama (dilde uyum ve bütünlük nasıl sağlanır)
3- Çoklu Eşleştirme Kısa sorulardan oluşan bir ya da birkaçmetindir: adaylar soruyu metnin alakalıyerleri ile eşleştirir. Belirli bilgi, detay, fikir ve yaklaşımı anlama

Yazma Bölümü

Toplam 1 saat 20 dakika ve 2 bölümden oluşmaktadır. Mektup, rapor, e-mail ve kısa hikaye gibi en az iki farklı metin yazabilmeniz gerekmektedir.

Bölümler Tanımlama Amaç Soru
Zorunlu Görev Verilen bilgiyi okuyarak (reklam metni, mektuplardan alıntı, e-mailler gibi 160 kelimelik) bir mektup ya da e-mail yazmak Verilen bilgiyi anlamlı bir şekilde kullanmak yoluyla özel bir amaç ve ilgili bir kitle için düzgün dilbilgisi kontrolü ile yazmak 120-150
5 seçenekden bir tane seçerek cevaplama 2: (sorular 2-4) adaylar bunlardan birini yazar; makale mektup rapor değerlendirme ya da hikaye (soru 5. 2 seçenek: adaylar aşağıdakilerden birini belirlienen okuma parçalarından birine dayanarak yazar makale mektup rapor ya da değerlendirme Özel bir amaç ve ilgili bir kitle için düzgün dilbilgisi kontrolü ile yazmak 120-180

İngilizce Kullanımı Bölümü


Toplam 45 dakika ve 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde dilbilgisi ve kelime bilginizi ne kadar iyi kullanabildiğiniz test edilir.

Bölümler Tanımlama Amaç Soru
Çoktan Seçmeli 12 boşluklu bir metindir. Adaylar dört şıklı 12 çoktan seçmeli soruyu cevaplayarak doğru olan eksik kelimeyi seçerler. Sıralama, öbeksel eylem, deyim, öbek 12
Boşluk Doldurma 12 boşluklu bir metindir. Adaylar eksik kelime doldururlar. Dilbilgisi öğeleri 12
Sözcük Yapısı 10 boşluklu bir metindir. Adaylar veriler kelime köklerinden eksik kelimeleri doldururlar. Önek ve sonekler, bileşik kelimeler 10
Anahtar kelimenin doğru yere taşınması Her biri arkasından ‘anahtar kelime’ve ikinci (boşluklu) cümle gelen, başlangıç cümlesi olan, 8 ayrı sorudur. Adaylar ikinci cümleyi ‘anahtar kelimeyi’ kullanmak şartıyla 2 ile 5 arası kelime ile tamamlarlar. Dilbilgisi ve kelime bilgisi 8

Dinleme Bölümü


Toplam 40 dakika ve 4 bölümden oluşmaktadır. 30 sorudan oluşan bu bölümde haber programları, sunumlar ve güncel konuşmalar gibi çeşitli kayıtları takip edip anlamanız gerekmektedir.

Bölümler Tanımlama Amaç Soru
Çoktan Seçmeli Bir ya da daha fazla konuşmacının olduğu yaklaşık 30 saniye süren bir grup parçalardan oluşmaktadır. Adaylar her parça için herbiri A, B, C’den oluşan 3 seçenekli bir çoktan seçmeli soruyu cevaplarlar. Metinde verilen belirli bilginin genel anlamını çıkarmak, verilen yazıdan olayları veya davranışları anlamak 8
Cümle Tamamlama 3 dakikalık bir monolog veya diyalogdur. Adaylar cümleleri tamamlamak için boşlukları doldururlar. Metnin genel anlamını veya belirli bir bilgiyi seçmek, anlamak 10
Çoklu Eşleştirme 10 boşluklu bir metindir. Adaylar veriler kelime köklerinden eksik kelimeleri doldururlar. Metinde verilen belirli bilginin genel anlamını çıkarmak, verilen yazıdan olayları veya davranışları anlamak 5
Çoktan Seçmeli Her biri arkasından ‘anahtar kelime’ve ikinci (boşluklu) cümle gelen, başlangıç cümlesi olan, 8 ayrı sorudur. Adaylar ikinci cümleyi ‘anahtar kelimeyi’ kullanmak şartıyla 2 ile 5 arası kelime ile tamamlarlar. Metnin genel anlamını veya belirli bir bilgiyi seçmek, anlamak 7

Konuşma Bölümü

Toplam 14 dakika ve 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde etkili bir şekilde iletişime geçme kabiliyetiniz sınanmaktadır.

Bölümler Tanımlama Amaç Soru
1. Her aday ile konuşmacı arasındaki diyalog Adaylar sıra ile etkileşimli sosyal bir dil kullanılarak konuşulan sorulara cevap verirler. Kişisel bilgiler vererek geçmişten, şimdiki zamandan ve gelecekten bahsetmek 3 dakika
2. iki adaydan sıra ile bireysel 1 dakikalık betimleme ve diğer adaydan 20 saniye içinde cevap alma Her adaya bir çift fotoğraf sunulur. Sınav kağıdındaki net sorular baz alınarak fotoğraf hakkında konuşmaları istenir. Diğer aday sorulara cevap verir. Bu bölümde amaçlanan karşılaştırma tanımlama ve görüş belirtmedir. Uygun dilbilgisi kuralları ile konuşmak 1 dakika saniye
3. Adaylar arası çift yönlü sohbet Adaylara görsel ve yazılı bildirimler yanında sözlü bildirimde bulunulur ve bir konu üzerine karar vermeleri istenir. Amaç etkileşimi sağlayarak fikirlerin ifadesi, mantıklı bir düzleme oturtulması, paylaşılması, tartışılması öneriler üretilmesi ve karara ulaşılması Sıra ile fikir belirt, tartış önerilerde bulun. 3 dakika
4. Bölüm 3’ de ki göreve yönelik tartışma Adaylar ifade etme, savunma ve tartışma yolu ile konuşulan soruları cevaplar. Sıra ile fikir öne sürerek savunma yapmak, tartışmak ve yeni konulara ilişkin devam etmek 4 dakika