InternatIonal EnglIsh Language TestIng System

International English Language Testing System

IELTS sınavları The British Council (BC), University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş İngilizce yeterlilik düzeyini saptamaya yönelik bir sınavdır.

IELTS tamamen kâğıt üzerinde uygulanan bir sınavdır. Sınav Listening (Dinleme), Reading (Okuma), Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Speaking bölümü bire bir mülakat şeklinde yapılmaktadır. Bu, İngilizce konuşma yetkinliklerinizin en etkili ve doğal şekilde test edilmesi anlamına gelir. IELTS dışındaki pek çok diğer sınav ‘bilgisayar tabanlı’dır.

Sınav Detayları

IELTS sınavını diğer sınavlardan ayıran en önemli özelliği kağıt-kalem (paper based) ile uygulanmasıdır. Adaylar, kendi eğitim ve sınav sistemlerinden alışık oldukları bu uygulamada gerçek performanslarını gösterebilirler. Diğer sınavlar çoğunlukla bilgisayar ortamında (computer based) uygulanır. IELTS sınavı bir diğer farkı ise konuşma bölümünün bire bir ve yüz yüze uygulanmasıdır.

IELTS Reading

IELTS sınavının okuma becerilerinin ölçüldüğü bölümü olan reading bölümünde, katılımcılara toplam 60 dakikalık bir süre verilir ve bu süre içerisinde okuma temelli 40 sorunun çözülmesi beklenir. Toplamda ise 3 metin sunulur ve her bir metin için 13-14 soru sorulmaktadır. Özgün metinlerin kullanıldığı bu bölümde soru tipleri karışıktır. Çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma gibi soru tiplerinin olduğu reading bölümünde metnin genel konusunun anlaşılmasının yanı sıra detaylara hakim olabilme ve çıkarımları kavrayabilme gibi beceriler ölçülür.

IELTS Writing

IELTS’in yazma becerisinin ölçüldüğü bölümü olan writing bölümünde de katılımcılara 60 dakikalık bir süre verilir. Bu bölüm iki kısımdan oluşur ve birinci kısım 20 dakika, ikinci kısım ise 40 dakika sürer.
ya da şekle yönelik 150 kelimelik yazı yazmanız istenir. İkinci kısımda ise ilginç ve kolay anlaşılır bir konu hakkında 250 kelimelik bir metin oluşturmanız beklenir. IELTS Genel Eğitim sınav türünde de sınav süreleri ve bölüm sayısı aynıdır ancak katılımcılara grafik ya da şekil yerine verilen bir durum hakkında açıklama yapmanız talep edilir. İkinci kısım ise çoğunlukla bir bakış açısına yöneliktir ve bu kısımda kişisel bir dil kullanılır.

IELTS Listening

Sınavın dinleme becerisinin ölçüldüğü kısımda katılımcılara toplam 30 dakika verilir ve bu süre içerisinde toplam 4 farklı İngilizce ses kaydı dinletilir. İlk kayıt günlük bir konuşma, ikinci kayıt bir monolog, üçüncü kayıt eğitim ile ilgili bir konuşma ve dördüncü kayıt ise akademik bir monolog olarak sunulur. Katılımcılar, bu ses kayıtlarıyla ilgili hazırlanan 40 çoktan seçmeli soruyu çözer.

IELTS Speaking

IELTS sınavının konuşma ile ilgili bölümü yaklaşık olarak 11-14 dakika arası sürer ve bu süre içerisinde uzman ile karşılıklı bir konuşma gerçekleştirmeniz beklenir. Bu konuşma üç bölümden oluşur. İlk bölümde sınav görevlisi, sizden kendinizi tanıtmanızı isteyecek ve ev, aile, iş gibi genel, rahatlatıcı sorular soracaktır. İkinci bölümde size bir görev kartı ve bir dakikalık süre verilir. Bu kısımda ise görev kartında yazanlar doğrultuda iki dakikalık bir konuşma yapmanız beklenir. Üçüncü bölümde ise sınav görevlisi ikinci bölümde anlattıklarına ilişkin birkaç dakikalık ek sorular yöneltir.